Partnership voor Langdurige Zorg en Dementie

Is Thuis Waar de Zorg Is? (Maartje Koops)

Het onderzoek dat ik zal gaan uitvoeren voor mijn master these zal gaan over het opnieuw vormgeven van ‘thuis’, in families waarbij de ouder(s) en het volwassen kind met gezin samenwonen, omwille van de zorgvraag van de ouder.

Maartje Koops

Een toename van verantwoordelijkheden voor burgers in het opnemen van zorgtaken en een hogere verwachting om dat te doen, zijn trends die tegenwoordig de Nederlandse gezondheidzorg kenmerken. Naast het stimuleren van zelfredzaamheid en onafhankelijkheid, zien we tegelijkertijd een beperking in de toegang tot institutionele zorg.

Mijn onderzoek speelt zich af tegen deze ontwikkelingen en kijkt naar situaties waarin de ouders zorgbehoevend zijn geworden en niet langer zelfstandig kunnen (of willen) wonen. In mijn onderzoek gaat het om ouders die daarom samenwonen met hun volwassen kind en zijn/haar gezin. Dankzij het samenwonen kan de familie die mantelzorg geven. De manier waarop het realiseren van deze woonsituatie is geregeld, kan verschillend zijn per familie. Zo kan er een kamer in het huis worden ingericht voor de ouders; een andere optie is het realiseren van een mantelzorgwoning in de tuin.

Door etnografisch onderzoek te doen wil ik meer te weten komen over wat voor aanpassingen er gemaakt zijn om deze woonsituatie te realiseren en hoe de families dit ervaren. Daarnaast hoop ik door het onderzoek de impact van deze nieuwe woonsituatie op het ‘thuisvoelen’ te kunnen begrijpen.

Cv

  • 2015 – 2016 Master Medische Antropologie & Sociologie Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
  • 2015 Literatuur onderzoek Bachelor these Onderzoek naar de ervaringen en beleving van ziekte en genezing bij Navajo indianen. Eindcijfer: 8
  • 2014 Etnografisch onderzoek, Ierland. Veldonderzoek in Castleplunkett, naar de invloed van de afnemende toegang tot gezondheidszorg op het Ierse platteland. Eindcijfer : 8
  • 2012 – 2015 Bachelor Internationale Ontwikkelingsstudies, Cum laude Major Sociology of Development, Wageningen University
  • 2010 – 2011 Reizen (Filippijnen en Vietnam) en werken
  • 2010 VWO, Maartenscollege, Haren

Contact

maartje-koops@hotmail.com t: 0617143210

Gepubliceerd door  AISSR

15 juni 2017