Partnership voor Langdurige Zorg en Dementie

Relatief Gezond en Oud (Marije de Groot)

De Wens om Dood te Gaan op een Zelf Gekozen Moment bij Ouderen in Nederland

Steeds vaker komt het voltooid leven in het nieuws. Wie zijn deze ouderen die zelf willen bepalen over hun levenseinde? Waarom zijn zij zo bezig met het doodgaan en wat biedt een medische dood zoals euthanasie hen?

Voor dit project voer ik antropologisch onderzoek uit naar de levensverhalen van ouderen in Nederland zonder terminale ziekte, die een wens hebben om dood te gaan op dit moment, of op een bepaald moment in de toekomst. Ik onderzoek wat een medische dood door euthanasie deze mensen biedt.

De afgelopen jaren komen de grenzen van de euthanasiewet regelmatig ter sprake in politiek debat. Op dit moment wordt er regelmatig gedebatteerd over de ontwikkeling van een nieuwe wet die parallel zou bestaan aan de huidige euthanasiewet. Deze nieuwe wet zou ouderen zonder medisch terminaal lijden, die vinden dat hun leven voltooid is, de ruimte bieden om dood te gaan op een zelf gekozen moment met behulp van een stervenshulpverlener of arts. In zo’n geval is een euthanasieverzoek dus niet gebaseerd op een medische diagnose, maar op een opeenstapeling van symptomen gerelateerd aan het ‘oud zijn’ en op het existentieel lijden aan het leven.

Zo’n 70 ouderen doen mee aan dit onderzoek. Zij hebben allen een doodswens op dit moment of voor een bepaald moment in de toekomst, maar hebben op dit  moment geen terminale ziekte waaraan zij verwachten binnenkort te overlijden. Door het afnemen van vragenlijsten op meerdere momenten in de onderzoeksperiode en het uitvoeren van uitgebreide levensinterviews met deze ouderen, onderzoek ik hun levensverhalen. Ik onderzoek de betekenis van hun doodswens en hoe deze zich heeft ontwikkeld in hun geleefde leven of hoe deze zich mogelijk ontwikkeld gedurende de tijd van dit onderzoek. Welke factoren leiden tot een wens om dood te gaan en een verlangen naar euthanasie op een zelf gekozen moment? En wat biedt een gemedicaliseerde dood zoals euthanasie deze mensen?

Dit onderzoeksproject wordt begeleid door Prof. Dr. Robert Pool.

Gepubliceerd door  SSGH

15 juni 2017