Partnership voor Langdurige Zorg en Dementie

Ouderen en Wilsbekwaamheid (Els van Wijngaarden)

Els is bij het Partnership betrokken vanuit het lectoraat van Windesheim. Haar onderzoek richt zich op ouderen die wilsbekwaam zijn.

Wijngaarden

 Wel speelt bij veel ouderen angst voor lichamelijke en geestelijke aftakeling een grote rol in de stervenswens. Angst voor dementie wordt door diverse ouderen expliciet genoemd als een reden om niet verder te willen leven.

Els van Wijngaarden is opgeleid als algemeen geestelijk verzorger. Momenteel is zij werkzaam als docent ethiek / zingeving op de Hogeschool Windesheim. Ook is ze als docent/trainer betrokken bij de Post‐HBO voor palliatieve verpleegkundigen van Windesheim. Ze is hier verantwoordelijk voor de onderdelen presentie, kwaliteit van leven, spirituele zorg in de palliatieve fase en moreel beraad. Regelmatig verzorgt zij (incompany)trainingen en lezingen.

Daarnaast doet zij promotieonderzoek naar de ervaringswereld van ouderen met een voltooid leven bij de onderzoeksgroep Zorgethiek van de Universiteit voor Humanistiek. Ook is zij als onderzoeker verbonden aan het Lectoraat Palliatieve zorg, Ethiek en Communicatie van Hogeschool Windesheim.

Dit promotieonderzoek beoogt een kwalitatieve, interpretatieve doordenking van de thematiek 'voltooid leven'. Het geeft een fenomenologische analyse van de geleefde ervaring van ouderen die hun leven als 'voltooid' beschouwen en de wens hebben om hun levenseinde zelf te bepalen. In de analyse wordt de beleving van betekenisvolle naasten meegenomen. Zie ook: www.voltooidlevenonderzoek.nl 

Publicaties 

 

Gepubliceerd door  AISSR

5 juni 2017