Partnership voor Langdurige Zorg en Dementie

'Het Ligt in Onze Eigen Handen'

Zelfstandig Werken in de Zorg Bevorderen: Een Evaluatieonderzoek naar Cultuurveranderprogramma ‘De Werkvloer Centraal’

Susanne van den Buuse, Laura Vermeulen en Mark Smit, onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, rapporteren de resultaten van een evaluatieonderzoek naar cultuurveranderprogramma 'De Werkvloer Centraal'. Het onderzoek is mede tot stand gekomen door middel van subsidie van het Ministerie van VWS en stond in relatie met het programma In voor zorg!.

Met dit onderzoek werd geëvalueerd in hoeverre het DWC programma slaagde in haar opzet en bijdroeg aan het vergroten van zelfstandigheid van medewerkers in houding en gedrag. 6 DWC trajecten zijn geëvalueerd en vond voornamelijk plaats gedurende de trajecten en korte tijd erna. De focus van het onderzoek was niet om de zes DWC trajecten als geheel te evalueren, om maar processen in het programma en tussen medewerkers diepgaand begrijpen. Binnen de organisaties werden interviews gehouden en geobserveerd. Vervolgens stelden de onderzoekers per traject een trajectverslag ('casusbeschrijving') op en werkten zij gezamenlijk aan de overkoepelende analyses en rapportage. De conclusies en aanbevelingen zijn opgedeeld in 4 delen:

  1. Inhoud van een cultuurveranderprogramma
  2. Verankering in de organisatiecontext
  3. De veranderaars
  4. Effect 'meten'

Details Publicatie

Buuse, S. van den, L. Vermeulen, M. Smit (2017) 'Het Ligt in Onze Eigen Handen': Zefstandig Werken in Zorg Bevorderen: Een Evaluatieonderzoek naar Cultuurveranderprogramma ‘De Werkvloer Centraal’. Universiteit van Amsterdam.  

Gepubliceerd door  SSGH

15 juni 2017