Partnership voor Langdurige Zorg en Dementie

Goed Leven met Dementie

Dialoog tussen Wetenschap en Praktijk

Dit boek bevat de opbrengsten van vier jaar Partnership Langdurige Zorg en Dementie. Inzichten uit de diverse onderzoeken, innovatieprojecten, praktijktoepassingen voortkomend uit ons onderzoek naar dementie en uit de samenwerking met de praktijk.

De Antropologie van de Zorg onderzoeksgroep schreef de kern van het boek, een essay getiteld ‘Goed leven met dementie. Hoe doen we dat?’. In dit essay proberen zij een antwoord op deze vraag te vinden. Zij laten u zien hoe je met een antropologische bril naar deze vraag kunt kijken en zo tot antwoorden kunt komen die veelzijdig zijn en niet eenduidig: iedere mens met dementie, mantelzorger, of zorgprofessional is immers verschillend. Drie thema’s komen aan de orde in het essay:

  • Is het ‘denken en weten’ wat een mens tot een mens maakt?
  • Zijn ‘zelf kiezen’ en ‘samen kiezen’ twee verschillende dingen of gaan die altijd samen?
  • Wat zijn de manieren waarop we het leven ’samen doen’?

Deze vragen komen aan bod in de bijdragen van de verschillende onderzoekers aan dit boek. Het boek is uitgegeven ter aanleiding van het symposium ‘Goed leven met dementie, hoe doen we dat?’ dat op 23 en 24 juni zal plaatsvinden in Amsterdam, maar is nadrukkelijk bedoeld om los van dit symposium gelezen te kunnen worden.

Details Publicatie

The, B.A.M.,  A.J. Pols & R. Pool (publicatie volgt). Goed leven met dementie. Dialoog tussen wetenschap en praktijk. Skipr media. 

Vermeulen, L., A. Driessen, N. Lemos Dekker, E. Roding, S. Hoppe, S. Van den Buuse, K. Krause, B.A.M. The & J. Pols (publicatie volgt). ‘Goed leven met dementie. Hoe doen we dat?’ In: B.A.M. The, A.J. Pols & R. Pool (red.) Goed leven met dementie. Dialoog tussen wetenschap en praktijk. Skipr media/ Bohn Stafleu van Loghum. 

U kunt het boek via de website van het Ben Sajetcentrum bestellen

Gepubliceerd door  SSGH

10 december 2017