Partnership voor Langdurige Zorg en Dementie

Nieuwe Kijk op de Praktijk

Wisselwerking tussen Wetenschap en Praktijk Leidt tot een Verfrissende Aanpak van de Long-Term Care

Voor welke inhoudelijke uitdagingen staan wij op het terrein van ouderenzorg en gehandicaptenzorg? Welke nieuwe verbindingen zijn nodig om adequaat op de vraag van straks te reageren? Welke nieuwe inzichten dragen bij aan het verder ontwikkelen van de zorg? Hoe vertaal je die inzichten naar de zorgpraktijk van morgen?

Voor deze en vergelijkbare vragen moeten wij op zoek naar de echte vernieuwing van de zorg. Hiervoor is het nodig dat wetenschappelijke inzichten en praktijkkennis met elkaar worden verbonden. In het boek ‘Nieuwe kijk op de praktijk’ staat deze inhoudelijke vernieuwing centraal.

‘Nieuwe kijk op de praktijk’ is de weerslag van een congres met dezelfde titel dat op 22 en 23 januari 20215 werd gehouden en dat door Cordaan en de Universiteit van Amsterdam werd georganiseerd.

Details Publicatie

Damen, E., J.W. Duyvendak, R. Hokken &  B.A.M. The (2015). Nieuwe Kijk op de Praktijk: Wisselwerking tussen wetenschap en praktijk leidt tot een verfrissende aanpak van de long-term care. Skipr media.

Gepubliceerd door  SSGH

15 juni 2017