Partnership voor Langdurige Zorg en Dementie

Onderzoek

Hieronder volgt een lijst van alle onderzoeksprojecten. Voor meer informatie over het onderzoek dat wij doen, zie de pagina Onderzoek.

 • Alleen Thuis Wonen met Dementie (Laura Vermeulen)

  Voor mijn promotie doe ik onderzoek naar de jaren van thuis wonen die volgen op een diagnose met dementie. Ik kijk in het bijzonder naar de dagelijks levens van mensen met dementie die alleen, dus zonder partner of inwonende familie, thuis wonen.

  Lees verder
 • De Periode na de Diagnose (Carolien van Leussen)

  Vanaf 2013 sluit ik aan bij het onderzoek ‘Diagnose en dan…?’. Een antropologisch onderzoek naar zorgculturen en identiteitsverandering van personen met dementie. Hierbij wordt de periode na de diagnose onderzocht.

  Lees verder
 • Dementie op Jonge Leeftijd (Silke Hoppe)

  In mijn promotieonderzoek richt ik mij op de ervaringen van jonge mensen met dementie en hun familieleden. Ik breng in kaart hoe dementie op jonge leeftijd het leven en de relaties van betrokkenen beïnvloedt.

  Lees verder
 • Empirische Ethiek in de Langdurende Zorg (Jeannette Pols)

  Lees verder
 • Goed Leven met Dementie in het Verzorgings- en Verpleeghuis (Annelieke Driessen)

  Lees verder
 • Het ‘Voltooid Leven’ Frame (Mirthe de Boer)

  Een kwalitatieve studie naar de ervaringen met en opvattingen over voltooid leven van professionals werkzaam bij de Levenseindekliniek.

  Lees verder
 • Is Thuis Waar de Zorg Is? (Maartje Koops)

  Het onderzoek dat ik zal gaan uitvoeren voor mijn master these zal gaan over het opnieuw vormgeven van ‘thuis’, in families waarbij de ouder(s) en het volwassen kind met gezin samenwonen, omwille van de zorgvraag van de ouder.

  Lees verder
 • Kwaliteit van Leven (Mark Smit)

  Lees verder
 • Open-Deuren Beleid en Autonomie (Ilse van der Klift)

  Als studente van de master Medical Anthropology and Sociology doe ik onderzoek naar het open-deuren beleid en autonomie in een zorgorganisatie voor mensen met dementie. Dit open-deuren beleid is een vrije unieke eigenschap van een zorgorganisatie ...

  Lees verder
 • Ouderen en Wilsbekwaamheid (Els van Wijngaarden)

  Els is bij het Partnership betrokken vanuit het lectoraat van Windesheim. Haar onderzoek richt zich op ouderen die wilsbekwaam zijn.

  Lees verder
 • Palliatieve Zorg en Ethiek (Marjolein Gysels)

  Marjolein Gysels heeft een veelzijdige achtergrond. In haar opleiding in de linguïstiek lag haar interesse voornamelijk al in de wisselwerking tussen taal en sociale omgeving. Door het bestuderen van communicatie in de brede zin kwam ze terecht ...

  Lees verder
 • Relatief Gezond en Oud (Marije de Groot)

  Steeds vaker komt het voltooid leven in het nieuws. Wie zijn deze ouderen die zelf willen bepalen over hun levenseinde? Waarom zijn zij zo bezig met het doodgaan en wat biedt een medische dood zoals euthanasie hen?

  Lees verder
 • Toegang tot Langdurige Zorg (Leonie Dronkert)

  Mijn onderzoek richt zich op het proces van beoordeling en toekenning van het recht op langdurige zorg. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is het onafhankelijk orgaan dat verantwoordelijk is voor de objectieve evaluatie van individuele ...

  Lees verder
 • Zelfredzaamheid en Eigen Regie (Susanne van den Buuse)

  Politici sporen ouderen aan om zo lang mogelijk “zelfredzaam” te blijven en “eigen regie” over hun leven te voeren. Ook ouderen die in een verpleeghuis wonen. Wat houden zelfredzaamheid en eigen regie in voor hen? Hierover gaat mijn ...

  Lees verder
 • Zorg Rondom het Levenseinde (Natashe Lemos Dekker)

  In mijn huidige onderzoek binnen het partnership richt ik me op zorg rondom het levenseinde bij mensen met dementie. Centraal in dit onderzoek staat het overlijdensproces bij dementie.

  Lees verder