Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Activiteiten

Activiteiten

Uitwisseling met de Praktijk

Symposium - Goed leven met dementie: Hoe doen we dat?

Einde van het Langdurige Zorg en Dementie onderzoeksproject: Symposium voor zorgprofessionals, mantelzorgers en mensen met dementie. 23 & 24 juni 2017. Lees hier meer. 

Dialoogavonden en dialoogwerkgroepen

De dialoogavonden met zorgprofessionals, mantelzorgers en mensen met dementie, gefinancierd door zwaartepunt Global Health van de UvA in samenwerking met het Ben Sajetcentrum. 2014-heden.  Tijdens de dialoogbijeenkomsten presenteren de promovendi van de onderzoeksgroep Antropologie van de Zorg uitkomsten van de onderzoeken die zij deden op verschillende plekken in de langdurige zorg in Nederland. Aan de hand van een thema gaan zij over deze uitkomsten in gesprek met mensen uit de praktijk: zorgmedewerkers, mantelzorgers, en mensen met dementie. Zo wisselen zij ideeën en ervaringen rond het thema uit. De avond begint met soep en brood en een korte presentatie over de lopende studies rond het thema. Vervolgens gaan de promovendi met de aanwezigen als groep in gesprek en wisselen ideeën en ervaringen uit. Voor meer informatie over de dialoogavonden zie Dialoogwerkgroepen.

Workshop voor Cordaan medewerkers: 'Beweging als zoektocht naar verbinding’

Over verschillende gedaantes die beweging kan aannemen bij dementie in intramurale en extramurale setting. Met rollenspellen voor 36 deelnemers. Door Annelieke Driessen en Laura Vermeulen. 21 september 2015.

Maandelijkse bijeenkomsten ‘Voices out of order-groep’ 

Tijdens deze bijeenkomsten ontmoetten de promovendi van de Langdurige Zorg en Dementie onderzoeksgroep met zorgmedewerkers om met elkaar ethische en methodologische kwesties in zorgwerk en onderzoek te bespreken. 2014-2015.

Thinking with Dementia [Denken met dementie] 

Academische workshop georganiseerd door  Dr. Kristine Krause, Prof. Jeannette Pols en Dr. Annelieke Driessen. 28, 29 en 30 juli 2017. Uit deze worshop is de online serie ‘Thinking with Dementia’ voortgekomen, met verhalen en analyses uit de workshop:

Valorisation

K. Krause, J. Pols, A. Driessen and E. Yates-Doerr (Eds). Thinking with Dementia. Somatospherehttp://somatosphere.net/thinking-with-dementia/