Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Dialoogwerkgroepen

De dialoogwerkgroepen zijn ontwikkeld door de promovendi Laura Vermeulen, Susanne van den Buuse, Silke Hoppe, Natashe Lemos Dekker, Mark Smit, Annelieke Driessen en universitair docent Kristine Krause om met mensen uit de praktijk in gesprek te gaan over onderzoeksresultaten van de onderzoekers. In de loop van de afgelopen twee jaar hebben de werkgroepen zich onder de noemer van ‘dialoogavonden’ ontwikkeld tot een succesvol concept om gezamenlijk in dialoog te gaan en kennis uit te wisselen.  

De werkgroepen bestaan uit een afwisseling van korte presentaties en intensieve verdiepingsgesprekken. De presentaties worden in samenwerking met mensen uit praktijk gegeven door onderzoekers van het Partnership. In de verdiepingsgesprekken staat de uitwisseling van ervaringen tussen deelnemers over kernthema’s in de dementiezorg centraal.

Kenmerken van de werkgroepen

Het gesprek over dagelijkse praktijken en ervaringen

Wat valt op als we die praktijken en ervaringen nauwkeurig bekijken en wat kunnen we ervan leren? Hoe staan die praktijken en ervaringen in wisselwerking met de socio-culturele en politieke context?

De gelijkwaardige dialoog tussen betrokkenen met uiteenlopende achtergronden

De werkgroepen dementie bieden hen die elkaar anders niet in zo een gevarieerde samenstelling  zouden ontmoeten de kans om open in gesprek te gaan over waar het volgens hen in de zorg en het leven met dementie om draait.

Het feit dat deelnemers elkaar vaak niet van de werkvloer of uit het privéleven kennen maakt het mogelijk dat verschillende partijen elkaar tijdens de werkgroepen de fundamentele vragen kunnen stellen die aandacht behoeven.

De afgelopen jaren namen aan werkgroepen deel: mensen met dementie, familieleden, managers, verzorgenden, huishoudelijk hulpen, specialisten ouderengeneeskunde, casemanagers dementie, beleidsmedewerkers, fysio-, muziek en ergotherapeuten, geestelijk verzorgers, belangenbehartigers, journalisten, kunstenaars, en vrijwilligers in de dementiezorg.

Een nadruk op probleemdefiniëring

Géén zoektocht naar oplossingen. Bij de gespreksmoderatie zoals die door jonge onderzoekers wordt toegepast, wordt gebruik gemaakt van gespreksregels uit de Socratische Dialoog. Deze regels helpen alle deelnemers om samen opzoek te gaan naar de kern van het probleem dat besproken wordt. In plaats van het vinden van een oplossing, wordt gekeken hoe het probleem van zoveel mogelijk kanten belicht kan worden.

De thema’s die in de dialoogwerkgroepen aan bod kunnen komen beslaan de reikwijdte van de onderzoeksthema’s die worden behandeld binnen het Partnership. Een overzicht van de werkgroepen zoals die de afgelopen jaren tijdens de dialoogavonden plaatsvonden vindt u hieronder.

Resultaten: 1 - 12 van 12
Resultaten: 1 - 12 van 12
 • Ervaringen delen

  13 april 2017 Presentator: Silke Hoppe Locatie: Ben Sajet Centrum

 • Spanningen in het leven en werken met dementie

  16 maart 2017 Presentatoren: Annelieke Driessen en Kristine Krause Locatie: Ben Sajet Centrum

 • Levenseinde bij dementie

  16 februari 2017 Presentatoren: Natashe Lemos Dekker (promovenda) en Mieka Vroom (schrijfster en mantelzorger) Locatie: Ben Sajet Centrum

 • Dementie verbeeld

  26 januari 2017 Presentatoren: Annelieke Driessen, Laura Vermeulen, Els Roding Locatie: Ben Sajet Centrum

 • 'Meten' en 'weten' bij dementie in de thuissituatie van mensen die alleen wonen

  Presentatoren: Laura Vermeulen (promovenda), Marjon van den Broek (case manager dementie), Bart Niek van der Zedde (geestelijk verzorger) en Titia Daniels (verpleegkundige dementiewijkteam) Locatie: Ben Sajet Centrum

 • De Proeftuin Dementie

  27 oktober 2016 Presentator: Hugo van der Wedden Locatie: Ben Sajet Centrum

 • "Willen" in de zorg bij dementie

  29 september 2016 Presentator: Annelieke Driessen Locatie: Ben Sajet Centrum

 • Geschreven indrukken

  19 mei 2016 Presentatoren: Paula Irik (geestelijk verzorger) en Irene Kruijssen (muziek therapeut) Locatie: Ben Sajet Centrum

 • Lijden bij dementie

  28 januari 2016 Presentatoren: Silke Hoppe en Natashe Lemos Dekker Locatie: Ben Sajet Centrum

 • Contact zoeken, leggen en onderhouden met de sociale en fysieke wereld als je leeft met dementie en zorg

  1 oktober 2015 Presentatoren: Annelieke Driessen en Laura Vermeulen Locatie: Universiteit van Amsterdam

 • Eigen Regie en Zelfredzaamheid

  20 mei 2015 Presentator: Susanne van den Buuse Locatie: Universiteit van Amsterdam

 • Grote eerste bijeenkomst

  19 februari 2015 Presentatoren: Alle Promvendi Locatie: Universiteit van Amsterdam