Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Het openingscongres van het Long-Term Care Partnership is het eerste congres in Amsterdam waarin wetenschappers en praktijkmensen hun kennis en ervaring bundelen, gericht op vernieuwing van de langdurige zorg. Het zal een interactieve conferentie met toonaangevende nationale en internationale sprekers vanuit wetenschap en praktijk op het gebied van langdurige zorg zijn.

Detail Summary
Startdatum 22 januari 2015
Einddatum 23 januari 2015
Tijd 09:00

Een vernieuwende zorgpraktijk vraagt om een andere manier van kijken. Kijken naar wat er voor - soms kwetsbare - mensen écht toe doet. Kijken naar het eigen professionele handelen en andere keuzes durven maken. Maar ook uitproberen en ontdekken wat voor mensen het verschil maakt voor hun kwaliteit van leven. 

Gezondheidswinst voor kwetsbare ouderen

Onder meer staat de vraag centraal hoe gezondheidswinst voor kwetsbare ouderen en doelmatigheidswinst in de zorg kunnen worden bereikt door een nieuwe verbinding tussen 1ste lijn, ziekenhuis en ouderenzorg. 

Dementie Verhalenbank, Handicap Experience en Cure en Care

Nederlandse en internationale inleiders schetsen mooie voorbeelden van een succesvolle wisselwerking tussen wetenschap, zorgpraktijk en beroepsopleidingen.

Zo zal de door prof. dr. Anne-Mei The ontwikkelde Dementie Verhalenbank het licht zien. Ook wordt de Handicap Experience gepresenteerd. Prof. dr. Jan Willem Duyvendak licht de uitkomsten van onderzoek naar veranderende rollen van vrijwilligers in de zorg toe. Maar er is ook aandacht voor de samenhang tussen cure en care.

Expositie over Alzheimer door Gerard Smit

Tijdens het congres zal er in de congresruimte een expositie worden tentoongesteld met schilderijen van Gerard Smit. Deze expositie verbinden wij aan de samenwerking tussen de KwadrantGroep en Anne-Mei die in de Proeftuin Dementie gestalte krijgt.

Het thema draagt dan ook in zich hoe een wetenschapper pur sang, nadat hij getroffen is door Alzheimer, op zoek gaat naar zingeving en kwaliteit van leven. Op een zodanige wijze dat hij daarbij geen “last” heeft van de beperkingen die de ziekte hem  oplegt.

Locatie

Locatie: Het congres vindt plaats in de Hermitage (Amstel 51) en het Van Limmikhof (Nieuwe Keizersgracht 1A), te Amsterdam.

Aanmelden

U kunt zich kosteloos aanmelden voor de conferentie via de knop 'aanmelden'. Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact op nemen via ltcp@uva.nl 

Aanmelden

for English click here

Programma

Donderdag 22 januari 2015

 

Dagvoorzitter     drs. Eelco Damen MSM, Voorzitter Raad van Bestuur Cordaan

9.00 – 9.30        Ontvangst

9.30 – 10.00      Opening en toelichting op het programma door drs. Eelco Damen en prof. dr. Robert Pool, Social Science and Global Health, Universiteit van Amsterdam

10.30 – 13.00    Dagdeel 1: Thema Burgerschap en zorg

 • dr. Barbara Da Roit (Universiteit van Amsterdam),
 • prof. dr. Jan Willem Duyvendak (Universiteit van Amsterdam) en
 • prof. dr. Marta Szebehely (University of Stockholm, Sweden).

13.00 – 14.00    Lunch in Van Limmikhof, Nieuwe Achtergracht 1a te Amsterdam

14.00 – 16.30    Dagdeel 2: Thema Zorgvernieuwing voor kwetsbare ouderen. 

 • Prof. dr. Henriëtte van der Horst (VU) geeft een overzicht dat onmisbaar is voor verdere stappen in beleid en praktijk.
 • Dr. Bianca Buurman (AMC) en dr. Susanne Smorenburg geven vanuit onderzoek en praktijk zicht op veelbelovende ontwikkelingen.
 • Prof. Dr. Theo van Tilburg neemt de aanwezigen mee in onderzoek hierover, en verheldert wat beleid en praktijk ermee kunnen doen.

16.30 – 17.00    Pauze

17.00 – 18.00    Onderzoekscarroussel: in het kader van het LTCP loopt een aantal onderzoeksprojecten (promotieonderzoek en kleinschalige onderzoeksprojecten). De onderzoekers zullen in de vorm van een interactieve carroussel onder meer de volgende onderzoeken presenteren. De deelnemers kunnen uit  kiezen voor drie presentaties. 

 • Annelieke Driesen, MSc. Dementie, diagnose en het lichaam.
 • Drs. Susanne van den Buuse, Cultuurverandering in organisaties voor langdurige ouderenzorg.
 • Mark Smit, MSc. Kwaliteit van leven van mensen met dementie in verpleeghuizen
 • Laura Vermeulen, MSc. Dementie. Alleen thuis en dan?
 • Silke Hoppe, MSc. Ervaringen van jonge mensen met dementie en hun familieleden.
 • Natashe Lemos Dekker, MSc. MA. Zorg rond het levenseinde met dementie.
 • Melissa Sebrechts, MSc. Erkenning in de (dagelijkse) werkpraktijken van jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking
 • Jante Schmidt, MSc. De autonomie norm in situaties van afhankelijkheid. Over het beleven van en werken aan autonomie in verschillende langdurige zorgarrangementen.

18.00 – 20.00    Diner met spraakmakend theater, zolder Van Limmikhof

Vrijdag 23 januari 2015

Dagvoorzitter     prof. dr. Jan-Willem Duyvendak, Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen,

Universiteit van Amsterdam

9.30  – 9.45       Dagopening door prof. dr. Evelien Tonkens, On)mogelijkheden en dilemma’s van integratie en participatie in de samenleving van mensen met een (lichte) verstandelijke beperking

9.45 – 12.30      Dagdeel 3: Participatie en integratie: plicht of kans?

Over de vermaatschappelijking van mensen met  een verstandelijke beperking

 • De uitdagingen voor de gehandicaptenzorg voor de komende jaren door prof. dr. Carlo Schuengel
 • Drie decentralisaties: impact en uitdaging voor mensen met een verstandelijke beperking m.m.v.  dr. Femmianne Bredewold, mr. dr. Marijke Malsch en drs. Marigo Teeuwen
 • Drs. Henk Kouwenhoven, co-referent
 • Discussie onder leiding van de dagvoorzitter
 • Presentatie Handicap Experience

12.30 – 13.30    Lunch in de Van Limmikhof, Nieuwe Achtergracht 1a

13.30 – 16.30    Dagdeel 4: Thema  langdurige zorg en dementie.

 • Prof. dr. Anne-Mei The, “Dagelijks leven met dementie”: alternatieve, sociale benadering dementie en de behoefte aan verhalen. Paradigmashift dementie en wetenschap. Introductie Verhalenbank Dementie.
 • Prof. dr. Christien Brinkgeve, “Kracht van verhalen”.
 • Prof. dr. Robert Pool gaat in op de bij de verhalen behorende databank en de link met de UvA
 • Drs. Roelof Jonkers, bestuurder Kwadrant Groep Friesland: belang databank voor praktijk
 • G.A. (Gerdi) Verbeet opent officieel de Verhalenbank en “stort” het eerste verhaal
 • Promotiefilmpje Verhalenbank.

16.30 – 17.00    Slotlezing drs. Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en

Sport

17.00 – 18.30    Borrel in de Amsterdam Outsider Art Gallery, Van Limmikhof

 

Het LTCP

De zorg staat voor ingrijpende veranderingen. Deze ontwikkelingen hebben grootschalige gevolgen voor de eisen die aan de langdurige zorg worden gesteld. Veranderingen in de zorg vragen om een nieuwe zorgpraktijk. Tegelijkertijd groeit het besef dat wetenschappelijke inzichten een cruciale rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van deze nieuwe zorgpraktijk.

In het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de gezondheidszorg ligt van oudsher een belangrijk accent op de behandeling en genezing. Onderzoek dat zich verplaatst in het patiëntenperspectief en zo breed is opgezet dat het in feite een maatschappelijk vraagstuk belicht is tot op heden een uniek in Nederland.

Om hieraan een impuls te geven is door de Universiteit van Amsterdam en Cordaan het initiatief genomen voor de oprichting van het LTCP. Het LTCP onderscheidt zich, naast de onderzoeksthematiek, door de verbinding van onderzoek en praktijk. Hiermee wordt beoogd dat wetenschappelijke inzichten sneller hun weg vinden naar de zorgpraktijk, maar ook dat vraagstukken in de zorg eerder onderwerp worden van wetenschappelijk onderzoek. 

Presentaties donderdag 22 januari 2015

Prof. dr. Robert Pool & Drs. Eelco Damen: Introductie congres Prof. dr. Jan Willem Duyvendak: Burgerschap en Langdurige zorg Dr. Barbara da Roit: Back to the Family Prof. dr. Marta Szebehely: Refamilisation privatisation and marketisation Prof. dr. Henriëtte van der Horst: Vernieuwingen in de eerstelijnszorg voor ouderen Prof. dr. Theo van Tilburg: Eenzaamheid Dr. Bianca Buurman en Dr. Susanne Smorenburg: Bruggen bouwen in de zorg

Presentaties vrijdag 23 januari 2015

Prof. dr. Evelien Tonkens: Volwaardig burgerschap van mensen met lvb

Prof. dr. Carlo Schuengel. Uitdagingen aan de Gehandicaptenzorg

Henk Kouwenhoven: De samenleving verandert, de zorg verandert, en de cliënt verandert wel mee? Mr. dr. Marijke Malsch: participatie, impact en consequenties voor verstandelijk gehandicapten Dr. Femianne Bredewold: Begrensd contact Drs. Marigo Teeuwen: Een verraderlijk gelijkheidsideaal Prof. mr. dr. Anne-Mei The: Dagelijks leven met dementie Prof. dr. Christien Brinkgreve: Op kracht van verhalen Dementie Verhalenbank

Website Dementie Verhalenbank