Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Namens Marije de Groot en prof. Robert Pool hebben wij het genoegen u uit te kunnen nodigen voor de volgende bijeenkomst.


In het kader van de themareeks “Hartzaken” organiseren het Ben Sajet Centrum en het Long-Term Care Partnership een bijeenkomst waarin het “voltooid leven” centraal staat. De bijeenkomst is bedoeld voor professionals, opleiders en onderzoekers die in hun werk met de laatste levensfase van mensen te maken hebben of zich hierin willen verdiepen, en vindt plaats op woensdag 17 februari a.s. van 15.00 tot 17.00 uur, Van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A te Amsterdam. Wij sluiten af met een hapje en drankje.
 
Thema
Waarom vragen ouderen die niet ziek zijn om euthanasie? De veronderstelling is dat zij hun leven als voltooid beschouwen en dat ze waardig en zelfstandig willen sterven op een moment dat ze zelf hebben gekozen.
Het voltooid leven komt steeds meer onder de aandacht in Nederland. Verwacht wordt dat begin 2016 een rapport uitkomt van de commissie Schnabel waarin zij zich beraden over het voltooid leven en hoe de wetgeving in Nederland zich daartoe verhoudt. Vanuit de lobbypraktijk van de NVVE en Stichting Vrije Wil wordt steeds meer toegewerkt naar een proeftijd waarin de levenseindepil op de markt komt. Op de afdeling antropologie aan de UvA doen we onderzoek onder ouderen die niet ziek zijn, maar wel zelf willen bepalen hoe en wanneer ze dood gaan.
Waarom ouderen die niet ziek zijn om euthanasie vragen blijkt vaak in vele opzichten lang niet zo eenduidig als het soms wordt gepresenteerd en het gaat gepaard met ambivalentie op meerdere vlakken. Tijdens de presentaties zullen we ingaan op deze ambivalentie en wat het betekent voor het publieke debat over “voltooid leven”.
 

Inleiders
Robert Pool is hoogleraar Social Science and Global Health en hoofd van de afdeling Antropologie aan de Universiteit van Amsterdam.
Marije de Groot is onderzoeksassistent op de afdeling Antropologie aan de UvA.

Aanmelding kan bij Rikke Komen via rikke.komen@d-w-c.nl