Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Op donderdag 23 juni a.s. vindt weer een bijeenkomst plaats in het kader van de serie “Hartzaken” van het Ben Sajet Centrum en het Long-Term Care Partnership.

 

Dit keer staat onbegrepen gedrag bij mensen met dementie centraal. De bijeenkomst is bedoeld voor gespecialiseerd verzorgenden psychogeriatrie, verzorgenden, behandelaren, psycholoog, casemanagers en anderen die (professioneel) bij de zorg voor mensen met dementie betrokken zijn. We hebben een drietal deskundigen uitgenodigd die hun licht laten schijnen over het thema.  En we gaan aan de slag met cases uit de praktijk.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 23 juni a.s. in de Van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1 A te Amsterdam. De aanvang is 13.00 uur. De bijeenkomst wordt om 17.00 uur afgesloten met een hapje en een drankje. Je kunt je aanmelden via: info@bensajetcentrum.nl


Onbegrepen gedrag

Als dementie verder voortschrijdt wordt het voor mensen steeds lastiger om aan te geven wat er met hen aan te hand is. Je kan onrustig worden, door pijn, door herinneringen  uit het verleden, door  de geluiden in de omgeving of door de medewerkers. Je kunt boos, angstig en (verbaal) agressief. Soms verandert je eet- of slaapgedrag. Je bent niet in staat om aan te geven wat er met je gebeurt. Familie en verzorgenden weten niet wat er aan de hand is en wat de aanleiding is voor dit gedrag. Dit onbegrepen gedrag heeft ook effect op de medebewoners als je in een kleinschalige woonvoorziening of verpleeghuis woont.


Wat niet werkt

Wat ook de oorzaken zijn, mensen met dementie voelen zich in deze situaties onprettig, angstig, onveilig en onbegrepen. Familie en verzorgenden zitten soms met de handen in het haar. De tijd dat het in dergelijke situaties normaal was om dwang of drang toe te passen of psycho-pharmaca te geven, of op een andere manier de handelingsvrijheid van mensen met dementie te beperken is voorbij. Maar hiermee is het probleem van het onbegrepen gedrag van mensen nog niet verholpen


Hoe ga je om met onbegrepen gedrag? Wat werkt wel en wat niet?

In de zorg wordt inmiddels ervaring opgedaan met verschillende manieren om het onbegrepen gedrag van mensen met dementie beter te begrijpen en er goed op te reageren: Veel meer dan vroeger gaan wij na of het gedrag kan worden verklaard uit de levensgeschiedenis van mensen met dementie. Wij kijken naar factoren in de directe omgeving. Psychologen worden actief betrokken om mee te denken en te zoeken naar oplossingen. En er worden gespecialiseerde verzorgenden ingezet. Met elkaar , waarbij ook de familie  wordt betrokken, zoeken we naar een oplossing. Tijdens deze bijeenkomst van “Hartzaken” brengen wij in beeld welke aanpak bij een collega zorgaanbieders (De Zonnehuisgroep) is ontwikkeld, de wijze waarop onderzoekers van InHolland deze ontwikkeling hebben ondersteund  en welke resultaten hiermee worden geboekt. Maar wij brengen ook onze eigen ervaringen in en gaan na wat wij van elkaar kunnen leren. 

 

Programma


13.00 uur            Opening door Robbert Gobbens, associate lector multimorbiditeit Inholland / Zonnehuisgroep Amstelland

13.10 uur            Onbegrepen gedrag vraagt om een methodische aanpak. Inleiding door Hans van Willenswaard, psycholoog GZ accent ouderen van de Zonnehuisgroep Amstelland

13.50 uur            Dementia Care Mapping

Inleiding door Marjolein Alberts, docent Hogeschool Inholland

Dementia Care Mapping (DCM) doet je verplaatsen in de persoon met dementie, biedt inzicht in het welbevinden en geeft praktische aanknopingspunten om dit te verbeteren. DCM geeft inzicht in voor de omgeving onbegrepen of moeilijk hanteerbaar gedrag.

14.30 uur Pauze

15.00 uur Interactieve uitwisseling van ervaringen

15.20 uur Aan de slag met casussen: de problemen

16.00 uur  Aan de slag met casussen: de oplossingen

16.40 uur  Pitches

16.55 uur  Sluiting door Robbert Gobbens