Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Wilt u meer weten over lopend sociaal wetenschappelijk onderzoek naar dementie aan de Universiteit van Amsterdam? Wilt u kennis maken met andere mensen die te maken hebben met dementie en zorg? Wij nodigen u van harte uit voor één van onze dialoogavonden.Opzet van de avonden: Als promovendi van het Partnership geven wij korte presentaties over onze lopende studies rond een thema. Na de presentaties gaan we als groep in gesprek en wisselen ideeën en ervaringen uit.

Tijd en plaats: De avonden beginnen om 18.30 met soep en brood. Om 19.00 begint het programma dat duurt tot ongeveer 21.00. De bijeenkomsten vinden plaats op de locatie van het Ben Sajet Centrum, Zwanenburgwal 206, 1011 JH, Amsterdam.

Aanmelding: Bent u geïnteresseerd? Dan bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar l.h.vermeulen@uva.nl . Voor meer informatie kunt u terecht op: http://partnershipforcare.uva.nl/ en http://www.bensajetcentrum.nl/agenda/


EERSTVOLGENDE BIJEENKOMSTEN:
 

-Donderdag 27 oktober 2016 – “Psychologische behoeften van mensen met dementie die in een verpleeghuis wonen”

Spreker: Mark Smit (promovendus)

-Donderdag 1 december 2016 – “’Meten’ en ‘weten’ bij dementie in de thuissituatie”

-Donderdag 26 januari 2017 – “Dementie verbeeld”

Sprekers: Verschillende promovendi van het partnership

-Donderdag 16 februari 2017 – “De laatste levensfase bij dementie”

Spreker: Natashe Lemos Dekker (promovenda)

  • Donderdag 16 maart 2017 – “Ervaringen delen: Empathie bij dementie op jonge leeftijd”

Spreker: Silke Hoppe (promovenda)

 

DONDERDAG 27 OKTOBER 2016 – PSYCHOLOGISCHE BEHOEFTEN BIJ DEMENTIE

 

Spreker: Mark Smit

Mark Smit doet onderzoek naar kwaliteit van leven van mensen met dementie die wonen in een verpleeghuis. Hij kijkt in het bijzonder naar psychologische behoeften. De focus in verpleeghuiszorg voor mensen met dementie ligt vaak op lichamelijke zorg (wassen, aankleden, medicatie en maaltijden), terwijl er juist ook een grote zorgbehoefte bestaat op het gebied van psychologische zorg. Welke psychologische zorgbehoeften hebben deze mensen en in welke mate wordt er daaraan voldaan?

 

Locatie: Zwanenburgwal 206, 1011 JH, Amsterdam

Tijd: 18.30 soep en brood; 19.00 aanvang programma. Rond 21.00 wordt het programma afgerond.

Aanmelding: U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar l.h.vermeulen@uva.nl

 

 

DONDERDAG 1 DECEMBER 2016 – ‘METEN’ EN ‘WETEN’ IN DE THUISSITUATIE VAN MENSEN MET DEMENTIE DIE ALLEEN WONEN

 

Sprekers: Laura Vermeulen (onderzoeker), Marjon van den Broek (casemanager dementie), Bart Niek van de Zedde (geestelijk verzorger) en Titia Daniels (verpleegkundige en casemanager dementiewijkteam)

 

“Meten is weten,” klinkt het vaak, ook in de zorg voor mensen met dementie thuis. Maar hoe doe je dat, “meten” en “weten”, in situaties waarin zorgen bestaan juist over de momenten waarop je als persoon met dementie alleen bent, momenten waarop je als familie of hulpverlener niet aanwezig kan zijn? De situatie van mensen met dementie die alleen wonen trekt een groeiende aandacht nu ouderen langer thuis moeten wonen. Gelukkig ontvangen veel mensen met dementie informele en professionele ondersteuning. Maar ook in hun situaties is “meten” en “weten” of zij het nog zelf redden niet eenvoudig. Hoe weet je of iemand zich thuis prettig voelt? Of het veilig is?

 

In deze dialoogbijeenkomst gaan een onderzoeker, casemanager, geestelijk verzorger en verpleegkundige in gesprek over waar “weten” in de thuissituatie uit bestaat. Zij geven in het gesprek voorbeelden uit hun werkpraktijk en onderzoek. In het bijzonder kijken zij naar casus waarin de uitkomsten van “weten op basis van ervaring” en het “meten van zorgindicatoren” elkaar tegen spreken. Wat zijn de verschillende manieren van “weten” die je inzet om te beoordelen of iemand het nog thuis redt? Als het gaat om de vraag of je je nog prettig voelt en veilig bent thuis, waar draait het dan echt om? We gaan deze avond in gesprek over manieren waarop verschillende manieren van “weten” in de thuissituatie een plek hebben naast die van het zorg-diagnostisch “meten”.

 

Tussen drie podiumgesprekken door wordt er in kleine groepen uiteen gegaan. Herkent u de manieren van praten over wat een zinvol en veilig bestaan alleen thuis is? Het podiumgesprek heeft de situatie van mensen met dementie die (alleen) thuis wonen als onderwerp, maar iedereen die geïnteresseerd is, is welkom. Ook zij die intramuraal wonen en werken, of zij die familie of kennissen hebben die dat doen. Juist in het vergelijken van verschillende benaderingen kan het gesprek tot stand komen. De sprekers zien ernaar uit u op 1 december te mogen ontvangen!

 

Locatie: Zwanenburgwal 206, 1011 JH, Amsterdam

Tijd: 18.30 soep en brood; 19.00 aanvang programma. Rond 21.00 wordt het programma afgerond.

Aanmelding: U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar l.h.vermeulen@uva.nl

 

 

DONDERDAG 26 JANUARI 2017 – DEMENTIE VERBEELD

 

Sprekers: Verschillende promovendi van het Partnership voor Langdurige Zorg en Dementie.

 

Als afbeeldingen helpen een werkelijkheid te schetsen waarbinnen we een tekst begrijpen, welke werkelijkheid wordt er dan door die afbeelding uitgedragen? En welke mensbeelden liggen daaraan ten grondslag?

Afgelopen 21 september, op Wereld Alzheimerdag, verscheen in het Parool het artikel “Mensen helpen met dementie: hoe moet dat eigenlijk?” Het was geschreven door Laura Vermeulen (promovenda in het Partnership) en Mart van de Vegt (Laura’s respondent). Het artikel had verwezen naar het thema van de dag, de ‘dementievriendelijke samenleving’. Het had betoogd dat mensen met dementie misschien geen eigen “vriendelijkheid” nodig hebben, dat zij misschien niet zo anders zijn dan alle andere mensen.

De auteurs waren blij met de plaatsing van het stuk. Maar ze waren ook geschrokken: “Waarom deze beangstigende illustratie?” vroeg Laura. “Ik vind het kwetsend,” zei Mart. “Net alsof ik er zo uit zie.” Op de tekening boven het artikel stond een oude man met stoppelbaard afgebeeld. Hij keek verdrietig en er rustte een grote, anonieme hand op zijn schouder. De man leek kwetsbaar te zijn, en met dwingende hand hulp te krijgen. Niet het beeld dat de auteurs over hadden willen brengen.

In artikelen die wij lezen werken tekst en afbeelding samen om de boodschap van het stuk over te dragen. Teksten communiceren het verhaal. Afbeeldingen en tekeningen helpen om de werkelijkheid te schetsen waarbinnen de lezer dit verhaal moet begrijpen. De tekening bij het artikel was niet de enige afbeelding die door mensen met dementie als kwetsend wordt ervaren. Het beeld van het scheermes, de lipstick, thermometer en het make-up penseel, dat lang door de Alzheimerstichting werd gebruikt om fondsen te werven riep vergelijkbare gekwetste reacties op, op een inloophuis voor mensen met dementie.

 

Tijdens deze dialoogbijeenkomsten presenteren promovendi van het Partnership voor Langdurige Zorg en Dementie samen uiteenlopende manieren waarop mensen met dementie worden afgebeeld. Vragen die centraal staan zijn: Wat doen afbeeldingen met ons? Op welke mensbeelden bouwen zij voort? En hoe doe je dat, een minderheidsgroep afbeelden zonder je te beroepen op de stereotypen waarin zij bij het bredere publiek bekend zijn?

 

Locatie: Zwanenburgwal 206, 1011 JH, Amsterdam

Tijd: 18.30 soep en brood; 19.00 aanvang programma. Rond 21.00 wordt het programma afgerond.

Aanmelding: U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar l.h.vermeulen@uva.nl

 

 

DONDERDAG 16 FEBRUARI 2017 – DE LAATSTE LEVENSFASE BIJ DEMENTIE

 

Spreker: Natashe Lemos Dekker

 

Natashe Lemos Dekker doet onderzoek naar het levenseinde bij dementie. Zij bevraagt wat goede zorg is in deze levensfase, en welke factoren bijdragen aan de kwaliteit van leven en sterven met dementie. Verlies is een centraal thema, waarbij zij zich richt op de ervaringen van mensen met dementie, hun naasten, en verzorgers.

 

 

DONDERDAG 16 MAART 2017 – ERVARINGEN DELEN – EMPATHIE BIJ DEMENTIE OP JONGE LEEFTIJD

 

Spreker: Silke Hoppe

 

Sinds 2013 werkt Silke aan haar promotieonderzoek dat gaat over de ervaringen van jonge mensen met dementie en hun familie. Zij brengt hun ervaringen met de ziekte in kaart om en erachter te komen hoe zij met de veranderingen die de ziekte teweeg brengt omgaan. Welke dilemma’s en uitdagingen komen mensen tegen en hoe worden deze aangepakt? Wat is de impact van de ziekte op het hele gezin? Silke richt zich in het bijzonder op de mate waarop betrokkenen hun ervaringen met anderen kunnen delen en welke aspecten onbesproken blijven.

Een thema wat in veel van haar interviews terugkomt is dat familieleden zich door de buitenwereld niet begrepen voelen. Op 16 maart zal Silke ingaan op aspecten die het begrijpen van een ander moeilijk maken en de strategieën die mensen gebruiken om zich toch wel begrepen te voelen. 

 

Locatie: Zwanenburgwal 206, 1011 JH, Amsterdam

Tijd: 18.30 soep en brood; 19.00 aanvang programma. Rond 21.00 wordt het programma afgerond.

Aanmelding: U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar l.h.vermeulen@uva.nl