Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Partnership

Onderzoek

Het onderzoek van het Partnership wordt gefinancierd door de bijzondere leerstoel Langdurige Zorg en Dementie, die in het leven is geroepen door het Gieskes Strijbisfonds, dat een impuls wilde geven aan de care-kant van dementie. De opdracht was om blijvende veranderingen in de praktijk te verwezenlijken, die de kwaliteit van leven van mensen met dementie en naasten ten goede zouden komen.

Het fonds wordt aangevuld door het ministerie van VWS, zorgorganisatie Cordaan en de UvA. Naast de leerstoel zijn zes promovendi, een universitair docent (UD ) en een universitair hoofddocent (UHD) aangesteld. Het onderzoek van het Partnership bestaat uit twee segmenten: de Antropologie van de Zorg aan de UvA en de organisatie TAO of Care.

Antropologie van de Zorg

Antropologie van de Zorg is een onderzoeksgroep aan de UvA waarin antropologen met een gedeelde onderzoeksinteresse samenkomen. Dit zijn de zes promovendi en andere antropologen van de UvA die onderzoek doen naar de zorg. De groep heeft drie inhoudelijke, deels overlappende zwaartepunten:

  1. Langdurige zorg
  2. Dementie en veroudering
  3. Global care

De groep is gericht op het ontwikkelen van inhoudelijke kennis en werkvormen waarin deze kennis kan worden gedeeld met de praktijk.

Interdisciplinair

Wij maken onderdeel uit van een bondgenootschap van onderzoekers die de langdurige zorg in den brede bestuderen. Dit Partnership voor Langdurige Zorg en Dementie werkt onder de hoede van de vakgroepen Sociologie en Culturele Antropologie aan de Universiteit van Amsterdam, maar wil ook nadrukkelijk samenwerken met andere disciplines (zoals de medici van het AMC) en vooral ook met de praktijk.

Een innovatieve aanpak

Het innovatieve van onze aanpak is de antropologische werkwijze en de nauwe verbintenis met de praktijk. Het is voor het eerst dat in Nederland zulk grootschalig onderzoek naar dementie vanuit een antropologische invalshoek wordt verricht.

Het onderzoeksprogramma is bewust niet ondergebracht bij geneeskunde, bij psychogerontologie of gezondheidswetenschappen. Juist door dementie vanuit een sociaalwetenschappelijk perspectief te benaderen, verkrijgen wij verrassende nieuwe inzichten. Onderzoek dat zich verplaatst in het patiënten perspectief en zo breed is opgezet dat het in feite een maatschappelijk vraagstuk belicht, is tot op heden nog niet uitgevoerd.

TAO OF CARE

Anne-Mei The zette naast het promotieonderzoek haar eigen etnografische onderzoek op,  waarvoor ze mensen met dementie en hun naasten volgt vanaf de diagnose tot na het overlijden. Onder de naam TAO of Care heeft Anne-Mei The een drietal initiatieven opgestart om de kwaliteit van leven van mensen met dementie te verbeteren.

Proeftuin Sociale Benadering Dementie - In de Proeftuin worden diverse vormen van psychologische en sociale interventies getest en verder ontwikkeld. Mensen met dementie en hun mantelzorgers helpen om een aangenaam of tenminste leefbaar leven te leiden en hen een toekomstperspectief bieden, dat is het doel van het onderzoek in de Proeftuin Sociale Benadering Dementie (voorheen de Proeftuin Dementie Friesland). Lees hier meer.

Dementie Verhalenbank – De Dementie Verhalenbank verzamelt verhalen. Door een stem te geven aan kwetsbare mensen in onze samenleving, hun naasten én zorgprofessionals, worden echte behoeften of hulpvragen ontdekt. Deze verhalen worden geanalyseerd en de inzichten vervolgens vertaald naar de praktijk door met nieuwe oplossingen en interventies te komen. Lees hier meer.

Sociale Benadering Dementie - De Sociale Benadering Dementie staat voor een gelijkwaardige samenhang tussen het medische, psychologische en sociale domein. De benaming ‘Sociale Benadering’ benadrukt het belang van de sociale context, de omgeving, en dat de focus niet alleen op het individu moet liggen. Lees hier meer.

School of care - Om de visie op goede zorg vanuit de Sociale Benadering in de praktijk te brengen, biedt het School of Care-team advies en scholing. Tijdens interactieve colleges worden zorgprofessionals, gemeenten, beleidsmakers én mantelzorgers opgeleid in het toepassen van de Sociale Benadering.