Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Publicaties

Resultaten: 1 - 19 van 19
Resultaten: 1 - 19 van 19
 • Shifting Uncertainties in the Pre-Diagnostic Trajectory of Early-Onset Dementia

  Onzekerheid is vervelend. Of kan het ook fijn zijn? In haar onderzoek naar jonge mensen met dementie laat Silke Hoppe zien dat families vaak liever nog even in het ongewisse blijven over het gedrag van hun familielid, dan dat ze de zekerheid van de diagnose dementie zoeken. Soms verlengen ze zelfs de periode van onzekerheid.

 • Plezier en dementie: over het worden van een waarderend subject

  Dit paper beschrijft zorgprakijken waarin mensen met dementie in staat gesteld worden ‘waarderend subjecten’ te worden.

 • Zorg voor eten en individuele verschillen in de dagelijkse zorg voor mensen met dementie

  In dit paper schrijven Annelieke Driessen en Rebeca Ibañez-Martin over verschillen tussen mensen door te kijken naar eten op de dementieafdeling. Ze stellen: Zorg op maat is een belangrijke waarde geworden. Ze vragen: Hoe wordt er in de praktijk eigenlijk aandacht besteed aan verschillen, en hoe wordt er voor deze verschillen gezorgd?

 • Thinking with Dementia – een online serie

  Wat leren we van mensen met dementie, van ontmoetingen met dementie, van dementie als metafoor? Wat is helemaal niet eigen aan dementie alleen, en valt te begrijpen als we het ook elders bestuderen?

 • Dialoogwerkgroepen: een reflectie op samenwerking tussen wetenschap en praktijk

  In this article, we describe experiences with dialogue evenings within a research collaboration on long-term care and dementia in the Netherlands. What started as a conventional process of ‘reporting back’ to interlocutors transformed over the course of two years into learning and knowing together

 • Meer Oog voor Zorg

  In dit artikel door Annelieke Driessen, Laura Vermeulen, Silke Hoppe, Natashe Lemos Dekker, Susanne van den Buuse en Mark Smit worden drie empirische cases besproken uit hun antropologische promotieonderzoeken naar dementiezorg in Nederland. In deze cases wordt zichtbaar dat het nieuwe overheidsbeleid ambiguïteiten teweegbrengt: terwijl betrokken buren en mantelzorgers veelal voldoening ontlenen aan intensieve zorg, brengt dit hen soms in een kwetsbare positie.

 • Palliative Care for People with Dementia in the Terminal Phase

  Wat is goede zorg voor mensen met dementie in de terminale fase? Daarover gaat dit artikel waarin onderzoekers van verschillende Nederlandse universiteiten een bijdrage leverden

 • Freedom in Dementia Care?

  In de bredere verschuiving van het beperken van de vrijheid van bewoners van zorginstellingen om veiligheid te kunnen waarborgen, naar het accepteren van risico’s om hun levenskwaliteit te vergroten, openen steeds meer verzorgingshuizen hun deuren. Hoe werkt dat in de praktijk? Wat wordt er mogelijk doordat de deuren open kunnen? Op basis van de masterscriptie van Ilse van der Klift beargumenteren Annelieke Driessen, Ilse van der Klift en Kristine Krause in dit artikel dat het openen van de deuren bijdraagt aan een ‘beter gebonden zijn’ aan het verzorgingshuis.

 • 'Het Ligt in Onze Eigen Handen'

  Susanne van den Buuse, Laura Vermeulen en Mark Smit, onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, rapporteren de resultaten van een evaluatieonderzoek naar cultuurveranderprogramma 'De Werkvloer Centraal'. Het onderzoek is mede tot stand gekomen door middel van subsidie van het Ministerie van VWS en stond in relatie met het programma In voor zorg!.

 • Sociomaterial Will-Work

  Annelieke Driessen beargumenteert in dit hoofdstuk dat filosofische en juridische concepten van ‘de wil’ onvoldoende behulpzaam zijn als we willen begrijpen hoe verzorgenden omgaan met ‘dagelijks willen’ van bewoners van dementieafdelingen in situaties waarin de zorgverlener en de zorgontvanger iets verschillends willen. Annelieke stelt ‘werken aan willen’ voor als alternatief – een concept dat de emotionaliteit, lichamelijkheid en relationaliteit van willen aanduidt, en daarmee de vele vormen van non-verbale onderhandeling omvat die verzorgenden beoefenen om dagelijkse zorg voor mensen met dementie in goede banen te leiden – al dan wel altijd gepaard met reflectie en uitwisseling met anderen!

 • Nieuwe Kijk op de Praktijk

  Voor welke inhoudelijke uitdagingen staan wij op het terrein van ouderenzorg en gehandicaptenzorg? Welke nieuwe verbindingen zijn nodig om adequaat op de vraag van straks te reageren? Welke nieuwe inzichten dragen bij aan het verder ontwikkelen van de zorg? Hoe vertaal je die inzichten naar de zorgpraktijk van morgen?

 • When you do nothing you die a little bit

  Health care for people with dementia has been concerned with questions of mobility, focusing on people with dementia’s mobility as a safety threat. Little attention has been paid to what informs such forms of mobility and to the experiences of potentiality arising in them.

 • Aspirations of home in the nursing home

  In the Netherlands, individual nursing homes, as well as national policies, have expressed the aspiration to make the nursing home more homely. Based on ethnographic fieldwork, we discuss in this chapter, three ways in which home and institution emerge in the space of a nursing home.

 • Standing at the doorstep: Affective encounters in research on death and dying

  Sensitive moments in ethnographic fieldwork, such as family conferences where continuing or discontinuing treatment is discussed, or when sitting by a dying person’s bedside with family members, call into question the positionality of the researcher and research ethics.

 • Gebouw-gebruiker interacties

  In dit paper analyseert Annelieke Driessen de rol van gebouw-gebruiker interacties in wat zorgmedewerkers ‘problematische situaties’ noemden op de dementieafdeling. Hiermee doelden zij op momenten waarop bewoners inactief, rusteloos, boos, agressief of gedesoriënteerd waren. Er zijn verschillende manieren om deze problematische situaties te begrijpen.

 • Moral frames for lives worth living: Managing the end of life with dementia

  Narratives that frame the end of life with dementia as undignified reveal moral claims on which lives are considered worth living. These claims are deeply rooted in the medicalization of death and its appeal to dignity.

 • ‘A sorrow shared is a sorrow halved’: The search for empathetic understanding of family members of a person with early-onset dementia

  This article explores how family members of a person with early-onset dementia in the Netherlands attempt to achieve empathetic understanding from significant others, and the barriers they encounter in the process.

 • Competing Goods and Fallacies of Care

  While care is often either implicitly or explicitly conceived in terms of “doing good,” the morality of care is more complex than this association would suggest.

 • Goed Leven met Dementie

  Dit boek bevat de opbrengsten van vier jaar Partnership Langdurige Zorg en Dementie. Inzichten uit de diverse onderzoeken, innovatieprojecten, praktijktoepassingen voortkomend uit ons onderzoek naar dementie en uit de samenwerking met de praktijk.