Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Het Partnership voor Langdurige Zorg en Dementie is een bondgenootschap van sociaal wetenschappelijk onderzoekers die de langdurige zorg in den brede bestuderen en de praktijk van de langdurige zorg. Dit Partnership werkt onder de hoede van de vakgroepen Culturele Antropologie en Ontwikkeling Sociologie van de Universiteit van Amsterdam.

Doelstelling

Doelstelling is het samenbrengen van wetenschap en praktijk, waardoor fundamenteel toegepast onderzoek leidt tot kwalitatief betere langdurige zorg voor ouderen en mensen met een mentale beperking, en een hogere kwaliteit van werken voor zorgverleners.

Sociaalwetenschappelijk perspectief 

Juist door deze vraagstukken vanuit een sociaalwetenschappelijk perspectief te benaderen, verwachten wij verrassende nieuwe inzichten. Onderzoek dat zich verplaatst in het patiëntenperspectief en zo breed is opgezet dat het in feite een maatschappelijk vraagstuk belicht is tot op heden een uniek uitgevoerd sociaal wetenschappelijk onderzoek in Nederland.

Nauwe verbintenis met de praktijk

Een belangrijke doelstelling van het Partnership is het samenbrengen van wetenschap en praktijk. Daarom zijn niet alleen onderzoeksgroepen, maar ook praktijkpartners onderdeel van het Partnership. De nauwe verbintenis met de praktijk zorgt ervoor dat onderzoekers, zorgverleners en beleidsmakers voortdurend in gesprek blijven over wat werkt en wat niet werkt. We brengen onderzoeksresultaten sneller dan ooit naar de werkvloer en vice versa worden nieuwe inzichten uit de praktijk in het blikveld van de onderzoekers geplaatst. Deze verbinding tussen wetenschap en praktijk heeft vorm gekregen in onze projecten en vormen van onderzoek.